advert 1
advert 2
advert 3
Futuro Imperfecto PDF Email

FUTURO IMPERFECTO

 

Zastosowanie:

Czasu Futuro Imprefecto używamy gdy:

  • wyrażamy czynność mającą miejsce w przyszłości np. Dentro de dos meses iré a Italia. - Za dwa miesiące pojadę do Włoch.
  • zazwyczaj mówimy o czynnościach/wydarzeniach niepewnych/ prawdopodobieństwach w teraźniejszości, ¿Qué hora es? No sé. Serán las dos. – Która godzina? Nie wiem. Chyba druga.
  • chcemy wyrazić przypuszczenia względem jakiejś sytuacji np. Milagros no ha venido hoy. Estará ocupada. – Milagros nie przyszła dzisiaj. Chyba jest zajęta.
  • wyrażenia występujące z tym czasem: dentro de X meses/días/horas/semanas, la próxima semana, el próximo mes, la semana que viene, en X meses/días, el año que viene, mañana  np. La semana que viene visitaré a mi amiga. - W przyszłym tygodniu odwiedzę moją przyjaciółkę.

 

Konstrukcja: (do wszystkich trzech koniugacji dodajemy te same końcówki)

HABLAR

yo hablaré

tú hablarás

él, ella, usted hablará

nosotros/as hablaremos

vosotros/as hablaréis

ellos/as, uestedes hablarán

COMER

yo comeré

tú comerás

él, ella, usted comerá

nosotros/as comeremos

vosotros/as comeréis

ellos/as, ustedes comerán

VIVIR

yo viviré

tú vivirás

él, ella, usted vivirá

nosotros/as viviremos

vosotros/as viviréis

ellos/as, ustedes vivirán

Istnieje grupa czasowników nieregularnych w tym czasie i są to: decir, querer, salir, saber, hacer, haber, poder, tener, poner, venir.

DECIR

diré

dirás

dirá

diremos

diréis

dirán

QUERER

querré

querrás

querrá

querremos

querréis

querrán

SALIR

saldré

saldrás

saldrá

saldremos

saldréis

saldrán

SABER

sabré

sabrás

sabrá

sabremos

sabréis

sabrán

HACER

haré

harás

hará

haremos

haréis

harán

HABER

habré

habrás

habrá

habremos

habréis

habrán

PODER

podré

podrás

podrá

podremos

podréis

podrán

PONER

pondré

pondrás

pondrá

pondremos

pondréis

pondrán

TENER

tendré

tendrás

tendrá

tendremos

tendréis

tendrán

VENIR

vendré

vendrás

vendrá

vendremos

vendréis

vendrán

 

Przykłady zdań:

1)      Mañana te enviaré una carta. - Jutro wyślę ci list.

2)      Dentro de un año venderé mi coche. - Za rok sprzedam mój samochód.

3)      La semana que viene irá a México. - W przyszłym tygodniu pojedzie do Meksyku.

 

Ostatnio na forum

Więcej Tematów »