advert 1
advert 2
advert 3
Strona Bierna (La Voz Pasiva) PDF Email

STRONA BIERNA (LA VOZ PASIVA)

Stosunkowo rzadko używa się strony biernej w potocznym języku hiszpańskim. Częściej używa się jej w języku formalnym, prawniczym i urzędowym. A w języku potocznym z reguły zastępuje się ją użyciem bezosobowej formy czasownika. Stronę bierną stosujemy w przypadku, gdy nie interesuje nas wykonawca czynności, a sama czynność (lub jej skutek), np. La mujer fue matada.- Kobieta została zabita (nie znamy sprawcy).

Konstrukcja:

Stronę bierną tworzy się poprzez odmianę czasownika SER lub ESTAR w odpowiednim czasie plus participio pasado, przy czym participio pasado w stronie biernej odmienia się przez rodzaj męski i żeński.

Bezokolicznik

MATAR

COMER

VIVIR

Participio pasado, r. męski

matado (matados- l.mn)

comido (comidos- l.mn)

vivido (vividos- l.mn)

Participio Pasado, r. żeński

matada (matadas- l.mn)

comida (comidas-l.mn)

vivida (vividas-l.mn)

Przykłady:

1)

Strona czynna: Enrique pintó una pared. - Enrique pomalował jedną ścianę. (najważniejszy w tym zdaniu jest wykonawca czynności, czyli Enrique)

Strona bierna: Una pared fue pintada por Enrique. - Jedna ściana została pomalowana przez Enrique. (Ważniejsza jest liczba ścian pomalowana przez Enrique niż sam mężczyzna)

2)

Strona czynna: Milagros lee el libro “Cien años de soledad”. - Milagros czyta książkę “Sto lat samotności”.

Strona bierna: El libro “Cien años de soledad” es leida por Milagros. - Książka “Sto lat samotności” jest czytana przez Milagros.

3)

Strona czynna: Mañana comprará un regalo para su madre. - Jutro kupi jakiś prezent dla swojej mamy.

Strona bierna: El regalo será comprado para su madre. - Prezent będzie kupiony  dla jego matki.

 

Ostatnio na forum

Więcej Tematów »